Live-tv.me: my tv, live-tv, live tv, tv live, live-tv, tv for me, tv online, online tv, online live, live stream, stream live….

Kenh HBO HD Kenh HBO HD
Loading...

VTV3 HD live

– Channel: VTV3 HD

VTV3 HD

VTV3 HD

– keyword Google search: VTV3 HD live
– Description: the thao, thong tin, kinh te, giai tri,VTV3 HD là kênh truyền hình thông tin thể thao, giải trí và thông tin kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam được phát sóng chuẩn HD thử nghiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2013 và chính thức từ ngày 1 tháng 6 năm 2013.

Trong thời gian thử nghiệm, VTV3 HD phát sóng hai chương trình 360° thể thao và Café sáng với VTV3 được phát theo khung 16:09, còn lại được phát theo khung 4:3.Kênh được phát sóng 24h/ngày song song với kênh VTV3 SD. Các chương trình của VTV3 SD sẽ phát từ khung 4:3 sang khung 16:9.
– Home: http://vtv.vn//
– Stream : http://tv.101vn.com/ok/vtv/vtv3show.php
– Country: Vietnam
– Language: Vietnamese
– Category: Sports

No comments yet.

Leave a Reply

ads...