Live-tv.me: my tv, live-tv, live tv, tv live, live-tv, tv for me, tv online, online tv, online live, live stream, stream live….

Kenh HBO HD Kenh HBO HD
play tv-online
Loading...

Truyền hình Thái Nguyên

– Channel: Truyền hình Thái Nguyên

THTN

THTN

– keyword Google search: Truyền hình Thái Nguyên live
– Description: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh bằng các chương trình phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và tạp chí. Đài chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình; thực hiện sự hướng dẫn của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam về nghiệp vụ và kỹ thuật phát thanh, truyền hình. Tiền thân là Đài phát thanh Bắc Thái được thành lập vào năm 1977.
– Home: http://thainguyentv.vn/default.aspx?tabid=455
– Stream : http://player.longtailvideo.com/player.swf
– Country: Vietnam
– Language: Vietnamese
– Category: Local

No comments yet.

Leave a Reply

ads...