Live-tv.me: my tv, live-tv, live tv, tv live, live-tv, tv for me, tv online, online tv, online live, live stream, stream live….

Kenh HBO HD Kenh HBO HD
play tv-online
Loading...

Kenh VTC14

/ Live stream 2 /
– Channel: Kenh VTC14

VTC14

VTC14

– keyword Google search: Kenh VTC14
– Description: Kênh truyền hình chuyên biệt về môi trường, VTC14 là kênh truyền hình chuyên biệt về môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng. Các nội dung được đề cập đều xoay quanh cuộc sống của người dân và các vấn đề đang đặt ra với sự phát triển bền vững của đất nước.
Kênh phát sóng thử nghiệm từ ngày 1/12/2009, phát sóng chính thức từ 1/1/2010.
Khẩu hiệu “Vì cuộc sống tươi đẹp”.
– Home: http://vtc.vn/
– Stream : Unknown
– Country: Viet nam
– Language: Viet namese
– Category: Environmental

No comments yet.

Leave a Reply

ads...