Live-tv.me: my tv, live-tv, live tv, tv live, live-tv, tv for me, tv online, online tv, online live, live stream, stream live….

Kenh HBO HD Kenh HBO HD
play tv-online
Loading...

Kenh THTG

– Channel: THTG

THTG

THTG

– keyword Google search: THTG live
– Description: Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang, viết tắt THTG, là cơ quan truyền thông phát thanh truyền hình trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Cơ quan này còn chịu sự quản lý Nhà nước về báo chí, về truyền dẫn phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Logo của đài là THTG lấy từ tên tiếng Việt Truyền hình Tiền Giang nằm trong biểu trưng của đài đã được đăng ký và bảo hộ độc quyền tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 165625 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 14 tháng 6 năm 2011
– Home: http://www.thtg.vn/
– Stream : http://www.thtg.vn/
– Country: Vietnam
– Language: Vietnamese
– Category: Local

No comments yet.

Leave a Reply

ads...