Live-tv.me: my tv, live-tv, live tv, tv live, live-tv, tv for me, tv online, online tv, online live, live stream, stream live….

Kenh HBO HD Kenh HBO HD
[SERVER 2]
Loading...

Kenh itv

– Channel: Kenh itv

Kenh itv

Kenh itv

– keyword Google search: Kenh itv live
– Description: iTV (viết tắt của Interactive Television, còn gọi là VTC13) là kênh Truyền hình tương tác trực thuộc Công ty Truyền hình di động VTC Mobile (Tổng công ty Truyền Thông đa phương tiện VTC) lên sóng từ 1/1/2008. Đây là kênh truyền hình tương tác đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đối tượng khán giả chủ yếu của kênh iTV là tầng lớp thanh thiếu niên.
– Home: http://kenhitv.vn/home/
– Stream : http://kenhitv.vn/home/
– Country: Viet nam
– Language: Viet namese
– Category: Music

No comments yet.

Leave a Reply

ads...