Live-tv.me: my tv, live-tv, live tv, tv live, live-tv, tv for me, tv online, online tv, online live, live stream, stream live….

Kenh HBO HD Kenh HBO HD
[SERVER 2]
Loading...

เนชั่น tv live

– Channel: เนชั่น tv

Nation TV

Nation TV

– keyword Google search: เนชั่น tv live
– Description: เนชั่นทีวี (อังกฤษ: Nation TV) เป็นสถานีโทรทัศน์ซึ่งนำเสนอข่าว และรายการเชิงข่าวเป็นหลัก แห่งแรกของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มส่งสัญญาณทางช่อง 8 ของสถานีโทรทัศน์เคเบิลยูบีซี เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และต่อมาย้ายการออกอากาศจากยูบีซี ช่อง 8 ไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี ช่อง 1 ผ่านระบบแอนะล็อก เอ็มเอ็มดีเอส เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 (ปัจจุบันยุติการออกอากาศไปแล้ว)
– Home: http://www.nationtv.tv/main/
– Stream : http://www.nationtv.tv/main/live/
– Country: Thailand
– Language: Thai
– Category: News

No comments yet.

Leave a Reply

ads...